KVKK BAŞVURU FORMU

Veri sahipleri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerini bu başvuru formunu doldurarak, başvuru formunda belirtilen usuller çerçevesinde iletebilirler.
Kişisel verilerinizin işlenme amacı, dayanağı ve ilgili haklarınızı bildiren Aydınlatma Metni.