TAŞINMAZ SATIŞINA ARACILIK YETKİ SÖZLEŞMESİ

İşbu Taşınmaz Satışına Aracılık Yetki Sözleşmesi (“Sözleşme”) ……….. tarihinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

1. TARAFLAR

İstanbul Ticaret Sicilinde 37214 sicil numarası ile kayıtlı olan, Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No:5 Spring Giz Plaza Kat:2 D:23 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Primarydoor Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş. (“Evtiko”)

__________________________________ adresinde ikamet eden ve _________ T.C. kimlik numaralı _____________________ (“Satıcı”), ve Evtiko ile Satıcı bundan böyle hep birlikte “Taraflar” ve tekil ise “Taraf” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞME KOŞULLARI

2.1. Satıcı, __________ İli, __________ İlçesi, __________ Mahallesi, __________ Pafta, __________ Ada, __________ numaralı parselde kayıtlı __________ nolu bağımsız bölümün “Taşınmaz” her türlü satış ve satış bedelini tahsil hak ve yetkisine sahip bulunmakta olup Taşınmaz'ın satılması konusunda Evtiko'yu yetkilendirmektedir. Evtiko Türk Borçlar Kanunu'nun 520. ve devamı maddelerinde düzenlenen "Simsarlık Sözleşmesi" hükümleri ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca Taşınmaz'ın satımında aracılık görevini yerine getirmeyi kabul etmektedir.

2.2. Taşınmaz'ın satışı için Satıcı tarafından belirlenen en düşük bedel "Satış Bedeli" net ………… TL'dir. Evtiko'nun Taşınmaz'a bu koşulları sağlayan Alıcı bulması durumunda satış bedelinden bağımsız olarak Satıcı, Evtiko'ya KDV dahil ...... TL "Hizmet Bedeli" ödemeyi kabul, taahhüt ve beyan eder.

2.3. Satış Bedeli ve üzerindeki tüm bedellere yönelik teklifler sözleşme süresi boyunca Satıcı tarafından kabul edilmelidir. Aksi takdirde Satıcı, Taşınmaz'ın Satış Bedeli üzerinden satışı yapılmış gibi Evtiko için kararlaştırılan Hizmet Bedeli'ni ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.4. Sözleşme süresi boyunca Evtiko Taşınmaz'ın satışı konusunda münhasır yetkilidir. Bu süre içinde Evtiko'nun bilgisi dışında Taşınmaz'ın satışı gerçekleştirildiği takdirde Satıcı kararlaştırılan Hizmet Bedeli'ni cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.5. Evtiko işbu sözleşme kapsamındaki Hizmet Bedeli alacağını Alıcı'dan tahsil edilecek ön ödemeden tahsil etme yetkisine sahiptir. Hizmet Bedeli'nin tahsil edilmesini takiben Taşınmaz'ın Satıcı'ya atfedilecek kusurlarla satılamaması durumunda Evtiko da aldığı bedeli Alıcı'ya iade edecek ancak işbu sözleşme süresi içinde başkaca bir Alıcı bulunamaması durumunda Evtiko Satıcı'dan Alıcı'ya iade ettiği bedeli hizmet bedeli olarak talep edebilecektir.

2.6. Bu sözleşme imza tarihinden itibaren 4 ay geçerli olup süre sonunda kendiliğinden sonra erer. Bununla birlikte Satıcı'nın işbu sözleşme süresince veya sürenin bitiminden itibaren 2 ay içerisinde Evtiko'nun işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştirirken irtibat kurduğu kişilerden herhangi birine Taşınmaz'ı satması durumunda Satıcı 2.2. maddede belirtilen hizmet bedelini Evtiko'ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.7. İşbu Sözleşme ……… tarihinde Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış olup birer nüshası Taraflara verilmiştir.

2.8. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.EvtikoSatıcı
Primarydoor Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş. Ad, Soyad